نرم افزار مالتی مدیا

طی سالهای گذشته انواع نرم افزار مالتی مدیا جهت معرفی فعالیت، و یا انجام خدمات مختلف شرکت ها و سازمان های مختلف انجام پذیرفته است.

موضوع مالتی مدیا های تولید شده تجاری، تبلیغاتی، آموزشی و اطلاع رسانی بوده و اکثر این نرم افزارها بصورت داینامیک انجام شده و با تغییر محتویات سی دی نرم افزار خروجی اطلاعات جدیدی را به نمایش می گذارد.

جزئیات پروژه

مشتری: شرکت ها و سازمان های مختلف

تاریخ: سال 1384 تا امروز

کلید واژه: گردش مجازی، نرم افزار مالتی مدیا