سامانه های آنلاین (الکترونیکی نمودن فرآیند)

الکترونیکی نمودن فرآیند کاری سازمان ها یکی از روشهای مناسب جهت بهبود روند و تسریع آنها می باشد.

رایز وب با افتخار پروژه سامانه آنلاین مدیریت سوخت خودروهای کشور را در سال 1389 اجرا نموده و طی اجرای این پروژه با استفاده از وب سرویس ناجی اقدام به استعلام خودروهای ثبت نامی و همچنین سوخت و تخصیص کارت سوخت به مراجعه کنندگان را نمود. در اقدامی دیگر نیز با همکاری اتحادیه تاکسیرانی کشور سامانه سپند (سامانه پایش ناوگان دانش آموزی) را راه اندازی نمود که مرحله اول ثبت نام خودروهای ناوگان دانش آموزشی در این سامانه ثبت نام و مدیریت شدند. همچنین سامانه ثبت نام بیمه رانندگان تاکسی نیز با همکاری این اتحادیه در سالهای 1393 و 1394 اجرا شدند.

جزئیات پروژه

مشتری: سازمان ها و ادارات مختلف

تاریخ: سال 1389 تا امروز

کلید واژه: طراحی وب سایت، سامانه های آنلاین، الکترونیکی نمودن فرآیند سازمانی